مطالب مربوط به: کاهش بیماری

ورزشی افراد لاغر هم باید ورزش کنند
0

افراد لاغر هم باید ورزش کنند. ورزش اغلب برای افرادی تجویز می‌ شود که وزن بالایی دارند تا بتوانند یا ورزش کردن وزن خود را کاهش دهند.