مطالب مربوط به: کفش های نایک

تصاویر ajib tarin kafsh haye jahan 1 351x185 - عجیب ترین کفش های جهان
1

این کفش ها از این نظر عجیب ترین کفش های جهان به نظر میرسن که سایز آنها بسیار بزرگ است و از یک دست انسان هم بزرگ تر است.