مطالب مربوط به: کفش

تصاویر
0

این کفش ها از این نظر عجیب ترین کفش های جهان به نظر میرسن که سایز آنها بسیار بزرگ است و از یک دست انسان هم بزرگ تر است.

علمی
0

به گفته سازندگان، شاید این پروژه از نظر بسیاری تنها یک کار بدون سود بنظر…