مطالب مربوط به: گردشگری عجیب مالدیو

گردشگری مالدیو آرام ترین کشور جهان
0

مالدیو آرام ترین کشور جهان:مالدیو سرزمین جزیره هاست؛ جزیره هایی کوچک که با فاصله های کمی از هم این کشور را می سازند و آرام ترین جای در کره زمین است.