مطالب مربوط به: گنجینه ای بدست آمده از قبرهای مرموز

تاریخی جاذبه عجیب تاریخی در قلب وارنا
0

بسیاری از افراد وارنا را به عنوان تفرجگاهی ارزان در بلغارستان می شناسند.بناهای تاریخی زیادی در وارنا وجود دارند که در اینجا می خواهیم به جاذبه عجیب تاریخی در قلب وارنا بپردازیم. با ما همراه باشید.