مطالب مربوط به: Esquoia

علمی
0

این دفتر ضدآب که Esquoia نام دارد، نتایج تحقیقات گروهی از دانشجویان دانشگاه بردفورد است.…