مطالب مربوط به: تصاویر

تصاویر
0 عجیب ترین کفش های جهان

این کفش ها از این نظر عجیب ترین کفش های جهان به نظر میرسن که سایز آنها بسیار بزرگ است و از یک دست انسان هم بزرگ تر است.

تصاویر
0 اتوبوس های عجیب

تصاویری که مشاهده میکنید اتوبوس های هستند که در بدنه های آن ها تصاویر سه بعدی (۳D) کشیده شده است…