زمان مطالعه: < 1 دقیقه

یک بطری آب شیک و زیبا و ورزشی ساخته شده است،که یک ویژگی منحصر به فرد دارد. این بطری های آب که Warm tech نام دارد به گونه ای کار می کند که وقتی شما آن را تکان می دهید، آب درون بطری شروع به گرم شدن می کند و گرم میشود.

آب را تکان دهید تا گرم شود

آب را تکان دهید تا گرم شود