زمان مطالعه: 2 دقیقه

ائل گلی یا شاه گلی:

یکی از مهم ترین گردشگاه های شهر تبریز میباشد، که مکان آن در جنوب شرق آن و در ۷ کیلومتری مرکز شهر واقع شده. این مکان استخری پهناور با مساحت 54 هزار و 675 متر مربع بوده که در زمان آق قویونلوها ایجاد شده و در دوره صفویان گسترش یافته است . عمق دریاچه شاه گلی ۱۲ متر بوده و در محوطه آن قایقرانی انجام میگردد. همچنین شهربازی (لوناپارک) و مسافرخانه های متعددی در داخل این گردشگاه وجود داره. با احداث هتل ۵ ستاره و بین المللی شاه گلی در مرکز این دریاچه، این گردشگاه جنبه جهانی پیدا کرده است .

ائل گلی یا شاه گلی

عمارت کلاه‌ فرهنگی هشت‌ ضلعی موجود در مرکز دریاچهٔ شاه‌ گلی که به کاخ شاه‌ گلی شهرت دارد. امروزه به‌ صورت یک تالار پذیرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بنا پیش‌ تر یک ساختمان یک‌ طبقهٔ خشتی و فرسوده بود. شهرداری تبریز در سال ۱۳۴۶ خورشیدی ساختمان پیشین را تخریب و عمارت دوطبقهٔ جدید و مقاومی در محل آن احداث کرد.

ائل گلی یا شاه گلی

کاخ شاه‌ گلی در دوران حکومت سلطان یعقوب آق‌قویونلو احداث شده و در دوران سلطنت صفویان گسترش یافته‌است. قهرمان میرزا (هشتمین پسر عباس میرزا) نیز این عمارت را تکمیل‌ تر نموده و آن را به‌ صورت یک گردشگاه سلطنتی برای درباریان قاجار درآورده‌ است.

ائل گلی یا شاه گلی