زمان مطالعه: < 1 دقیقه

عجایب دانستی:

۸۰٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند؟
تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است؟
گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد؟
یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد؟
طول موج نور مرئی بین ۷۰۰ – ۴۰۰ نانومتر است؟
یک قطره آب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است؟
وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست؟
نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود؟
شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است ؟
هر چشم مگس از10 هزار عدسی تشکیل شده است؟
این حقیقت دارد که به راستی فیل از موش میترسد ؟
مردم فیلیپین به بیش از ۱۰۰۰ لهجه سخن میگویند؟
درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی‌دهد؟
نوعی عنکبوت میتواند ۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند؟
مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میكند؟

 

منتظر عجایب دیگه هم باشید.