زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در کلیپی که براتون آماده کردیم فردی آزمایش های عجیبی را بر روی بادکنک ها انجام می دهد.در برخی از این آزمایشات بادکنکی میترکد و در دیگر آزمایشات بادکنکی نمی ترکد.

این کلیپ عجیب را از دست ندهید.


دانلود با لینک مستقیم