زمان مطالعه: 2 دقیقه
بازی های المپیک برای خرگوش ها

بازی های المپیک برای خرگوش ها

بازی های المپیک برای خرگوش ها:

در این مسابقات المپیک که در سال 2012 انجام شده است بیس از 3000 خرگوش و همچنین خوکچه هندی، همستر، موش و موش صحرایی شکرت کرده بودند.مسابقه به این گونه بوده است که آنها از روی مانع مثل پرش با اسب می پریدن.(همان طور که در تصاویر مشخص است.)

بازی های المپیک برای خرگوش ها

بازی های المپیک برای خرگوش ها

رکورد داران:

پرش :رکورد جهانی فعلی برای بالاترین پرش در سال 1997 توسط خرگوش دانمارکی، که نام او Tosen، ثبت شده است.که این خرگوش یک متر پریده است.

پرش طول :رکورد جهانی فعلی برای بالاترین پرش طول در سال 1999 توسط یکی دیگر از خرگوش دانمارکی، که نام او Yabo،رثبن شده است. که این خرگوش سه متر پریده است.

بازی های المپیک برای خرگوش ها

بازی های المپیک خرگوش ها

بازی های المپیک برای خرگوش ها

بازی های المپیک خرگوش ها

امیدوارم از خواندن و مشاهده بازی های المپیک برای خرگوش ها لذت کافی را برده باشید.

عضویت در تلگرام ما

عضویت در اینستگرام ما