زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به فردی است با استفاده از باد کنک های مخصوص توانسته است که حیواناتی به جنس بادکنک درست کند.

میمون بادکنکی:

حیوانات بادکنکی

اختاپوس بادکنکی:

حیوانات بادکنکی

عروس دریایی بادکنکی:

حیوانات بادکنکی

مار بادکنکی:

حیوانات بادکنکی

پرنده بادکنکی:

حیوانات بادکنکی