زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این تصویری که مشاهده می کنید رعد و برقی است که در کشور تنسی یکی از ایالت‌ های جنوبی آمریکا رخ داده است.این رعد و برق عجیب به هنگام برخورد به زمین چندین شاخه شده است ولی فقط یکی از این شاخه ها به زمین اصابت کرده است.منظره زیبای غروب خورشید نیز هم بر زیبایی این عکس تاثییر چندانی گذاشته است و جلوه زیبایی به رعد و برق داده است.

رعد و برق عجیب