زمان مطالعه: < 1 دقیقه

همان طور که در تصویر می بینید زرافه هواپیما را در دهن خود گرفته است.

زرافه هواپیما به دهن