زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این تصاویری که می بینید ساندویج ها به شکل عروسک در آمده اند.

ساندویچ عروسکی

ساندویچ عروسکی

ساندویچ عروسکی

ساندویچ عروسکی