زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شتر مرغ سواری همانند اسب سواری است،فقط در این مسابقه به جای اسب از شتر مرغ استفاده می شود.مسابقه شتر مرغ سواری در آفریقا سرچشمه گرفته و در نهایت به آمریکا رسیده است. شتر مرغ می تواند با سرعت شگفت آور از 43 مایل در ساعت حرکت کند و پاهای خود را می تواند به اندازه 16 فوت در یک گام باز کند. در طول یک بازی مسابقه شتر مرغ سواری، مردم در  پشت شتر مرغ میشینند و هر کس که زود تر به خط پایان برسد اول می شود و برنده مسابقه می شود.

شتر مرغ سواری