زمان مطالعه: < 1 دقیقه

عجیب و غریب ترین درختان:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ژنرال شرمن بلندترین درخت جهان است.قد این درخت 83.59 متر که برابر 274.25 فوت است.

عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

 

در این اینجا یکی دیگر از عجیب و غریب ترین درخت جهان که شبیه به یک صندلی است را مشاهده می کنیم.

عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

 

در پایان میخوایم به درختی به پردازیم که بر روی یک درخت دیگر روییده است.

عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس