زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تکنیک های ساده ولی بسیار کاربردی ایرانیان در خصوص ساخت ظروف طلا نشان از تسلط کامل بر متالوژی و ذوقی تا بی نهایت هنرمندان آن دوره را به خوبی نمایان می سازد.

قلمزنی بی نظیر هخامنشی

ریاضیاتی که با تقسیم بندی دقیق و قلمزنی برجسته ای که انگار با دستگاه تراش کاری تمام کامپیوتری برروی فلز نرم طلا زده شده اون هم در شرایطی که اکثر این ظروف ضخامتی در حد چند میلی متر (و گاهی حتی یک میلی متر…) بیشتر ندارند.نقوشی با الهام هم زمان از چند منظر و باور مختلف از دیگر خصوصیات فلز کاری در تمامی دوران فلزکاری ایرانیان است.

قلمزنی بی نظیر هخامنشی