زمان مطالعه: < 1 دقیقه

یک کار هنری دیگر.یک فرد با هوش بالا لامپ هایی ساخته است که به شکل مغز انسان است.

لامپ به شکل مغز

لامپ به شکل مغز

لامپ به شکل مغز

لامپ به شکل مغز