زمان مطالعه: 2 دقیقه

یخچال مؤیدی:

یخچال مؤیدی در خیابان ابوحامد شهر کرمان قرار دارد . یخچال مؤیدی این بنا در اواخر دوره صفویه بنا شده و نام «مؤیدی» از آن نظر است که قنات مشهور به قنات مؤیدی آب این یخچال  را تأمین می‌ نموده‌ است.

یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

عناصر تشکیل دهنده یخدان مؤیدی عبارت‌اند از: مخزن، حصار، استخر و چاله یخ میباشد و مصالح استفاده شده در ساخت آن شامل خشت خام و ملات گل و اندود کاه گل می‌ باشد .

یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

پلان مخزن دایره شکل است که گنبدی بر روی آن احداث کرده‌ اند حصار آن نسبتا بلند و ۱۲ متر ارتفاع دارد. کاربری یخچال مؤیدی نیز در گذشته نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر بوده‌ است. یخچال مؤیدی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

یخچال تاریخی مؤیدی کرمان