زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به گفته سازندگان، شاید این پروژه از نظر بسیاری تنها یک کار بدون سود بنظر برسد اما پروژه هنر، نسخه، کد عمدتا به ارتقای صنعت تبلیغات می‌ پردازد. نامهای تجاری مانند نایک که برای ورزشکاران حرفه‌ ای کفش و دستبند پیگیر سلامت تولید می‌کند، می‌ تواند عملکرد تمرین پرش ورزشکار را بطور بلادرنگ نمایش دهد. پوشاک بازیکنان حریف می‌ توانند بطور خودکار برای یکدیگر رجز بخوانند. این محصول هنوز در مراحل بسیار ابتدایی خود قرار دارد. از دیگر طرحهای گوگل برای ورود فناوری به اجسام روز مره یک بلوک هشدار است که اگر کاربر بیش از سه بار دکمه چرت زدن را بر روی ساعت بزنند، پیامکهای منتقدانه به همکاران وی می‌ فرستد.

کفش عجیب سخنگو