شکار پرنده توسط شیر

0

این کلیپی که براتون آمده کردیم این شیر حتی از یک پرنده کوچیک هم نمی گذرد و آن رو میگیرد و میل میکند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید