زمان مطالعه: < 1 دقیقه

زبان پارسى:
زبان پارسى در ٢٩ كشور جهان صحبت میشود که در ریف ششم بعد از زبان اسپانيايى و پيش از زبان آلمانى (از نگاه شمار كشور هایی که در آنها پارسى صحبت میکنند) رده بندى شده است.

دانستنى هایی جالب درباره زبان پارسى


زبان پارسى زبان دوم كلاسيك جهان پس از زبان يونانى شناخته شده است كه همه ويژگى هاى يك زبان كلاسيك را داراست. زبان هاى لاتين و سانسكريت در رديف هاى سوم و چهارم آمده اند.
پارسى از نظر شمار و تنوع متل (ضرب المثل)، در ميان سه زبان اول جهان جاى دارد.
زبان پارسی از نظر دامنه و تنوع واژه ها يكى از پر مايه ترين و بزرگترين زبان هاى جهان است . در كمتر زبانى فرهنگ لغاتى چون “دهخدا” در ١٨ جلد و يا فرهنگ “معين” در ٦ جلد ديده ميشود.
زبان پارسى توانايى ساختن “٢٢٥” ميليون واژه را دارد كه در ميان زبانهاى گيتى بى مانند است.
زبان پارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب است.
زبان پارسى يك سده از لاتين و دوازده سده از انگليسى جلوتر است.
ده تن از شاعران برتر جهان پنج تن آن پارسى زبان هستند.