زمان مطالعه: < 1 دقیقه

صلوات فیدای ( Salavat Fidai ) هنرمند روسی از یک چاقو با برند X-ACTO برای کنده کاری مغز مداد استفاده می کند و آثاری چون دست ها، ساختمان ها و شخصیت های فرهنگ مردمی را خلق می کند.

کنده کاری عجیب روی مغز مداد

این ظریف کاری نیازمند این است که هنرمند بداند مغز مداد چه مقدار فشار را می تواند تحمل کند. این هنرمند مجذوب کارهای مینیاتوری است و روی دانه ها و قوطی کبریت هم نقاشی می کند.

کنده کاری عجیب روی مغز مداد

کنده کاری عجیب روی مغز مداد

کنده کاری عجیب روی مغز مداد