زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بشقاب نقره ای:

این بشقاب نقره‌ ای را که مشاهده میکنید برای زمان ساسانیان است و نقشی که در این بشقاب نقره ای به کار رفته است نقش یک بز کوهی است که در میان شاخه‌ های درخت مو قرار گرفته است.

بشقاب نقره ای ساسانی


جنس این بشقاب از نقره است،قدمت آن بین 600 تا 700 پس از میلاد (دوره‌ی ساسانی) است،منطقه‌ ی جغرافیایی بشقاب ایران است و محل نگهداری آن موزه‌ ی اسمیتسونیان در آمریکا است.