زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نوع ماده غذایی قبل از تمرین با توجه به زمان تمرین متفاوت است.زیرا اگر غذایی که قبل از تمرین میخورید مناسب باشد در تمرین کردن مفید شما تاثیر زیادی دارد.اگر تمرین در صبح برگزار می شود صبحانه مناسب برای شما صبحانه ای است که سبک و شامل نان برشته، تخم مرغ و آب میوه باشد. فارغ از نوع ماده غذایی که به عنوان صبحانه مصرف می نمایید باید مقادیر زیادی آب چه پیش و چه قبل از صبحانه بنوشید.

غذای عجیب قبل تمرین

حالا اگر شما عصر تمرین می کنید ناهار بیشتر شامل کربو هیدرات های مرکب بوده و به میزان کمتر پروتئین و چربی داشته باشد، بنابراین غذا هایی مانند ماکارونی و پلو ها با خورشت کم چربی مناسب می باشند.