زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این جزیره کوچک در نزدیکى سواحل شرقى قشم‌ قرار گرفته و از ساحل در حدود یک کیلومتر فاصله دارد. وسعت جزیره ناز تقریباً سه‌ هکتار است. این جزیره فاقد ساحل شنى است و دیواره‌ هاى صخره‌ اى به ارتفاع پنج تا ده متر اطراف آن را فراگرفته است.

جزیره کوچک ناز در قشم

روى این جزیره کاملاً مسطح است. در زمان جزر با پس‌ روى کامل آب دریا، براى مدت کوتاهى، باریکه‌ اى از خشکى جزیره ناز را به ساحل قشم وصل مى‌ کند.

جزیره کوچک ناز در قشم

جزیره کوچک ناز در قشم