زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به یک پرنده عجیب و غریبی است که به پرنده پرستوی دریایی اینکا معروف است.این پرنده با داشتن سبیل ویژگی خاصی نسبت به دیگر حیوانات دارد.

پرنده سبیل دار

پرنده سبیل دار

پرنده سبیل دار

پرنده سبیل دار