زمان مطالعه: 2 دقیقه

کندکاری روی کاغذ:

هنرمند ژاپنی آقای Riu با صبر و حوصله بالا توانسته است روی کاغذ نیز کنده کاری کند.این کنده کاری ها، بسیار با ظرافت و دقت بالا انجام شده است.به گفته آقای Riu این محصولات حاصل صبر و شکیبایی او است.

کنده کاری روی کاغذ

کنده کاری روی کاغذ

کنده کاری روی کاغذ

کنده کاری روی کاغذ

کنده کاری روی کاغذ

کنده کاری روی کاغذ