زمان مطالعه: 2 دقیقه

مجموعه کاخ سروستان ساسانیمجموعه کاخ سروستان ساسانی

کاخ سروستان ساسانی:

مجموعه کاخ سروستان ساسانی که قدیمی‌ ترین گنبد آجری کشور را در خود جای داده است در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده است.آخرین بررسی های باستان شناسی در مجموعه کاخ سروستان نشان میدهد که این مجموعه ساسانی در دوره اوج شکوه خود حدود 30 هکتار وسعت داشته است.مجموعه کاخ سروستان ساسانی در استان فارس و در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان و در مسیر روستای نظر آباد در دشتی وسیع جای گرفته است. این کاخ از جنس سنگ و گچ است.

مجموعه کاخ سروستان ساسانی

مجموعه کاخ سروستان ساسانی در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده که بوسیله مهر نرسی وزیر معروف او که صدارت یزدگرد اول و یزدگرد دوم را نیز عهده‌ دار بوده ساخته شده‌ است. قسمت اصلی بنا در ضلع شرقی بوده که شامل یک ایوان بزرگ و دو ایوان کوچک تر است . ایوان اصلی به تالار مرکزی و سپس به حیاط مرتبط می شود. در دو طرف آن دو تالار بزرگ با سقف گنبدی مرتفع قرار دارد . در دو تالار گنبد دار در حاشیه زیر سقف بقایای گچبری دیده می شود . این کاخ نسبت به دیگر بناهای این دوره از فن معماری و پلان‌ های پیچیده و کامل‌ تری برخوردار است.

مجموعه کاخ سروستان ساسانی