زمان مطالعه: 2 دقیقه

ساخت اشیاء با مواد غذایی

ساخت اشیاء با مواد غذایی

شاید ساخت اشیاء جاندار و بی جان که در زندگی روز مره خود با آن ها سرکار داریم، با مواد غذایی که آن ها را می خوریم برای خیلیا عجیب و تعجب آور باشد.هنرمندی به نام دن کرتو با استفاده از مواد عذایی که در زندگی روزمره خود استفاده میکنیم مانند:سبزیجات،میوه ها و… و هوش و خلاقیت بالای خود توانسته است اشیایی و مجسمه هایی بسازد. نظیر توپ فوتبال با استفاده از تخمه آفتاب گردان و کدو،ساخت دوربین دیجیتال با استفاده از گوجه و خیار و اشیاء جاندار و بی جانی دیگری که در پایین آنها را مشاهده خواهید کرد.

ساخت اشیاء با مواد غذایی

ساخت اشیاء با مواد غذایی

ساخت اشیاء با مواد غذایی