زمان مطالعه: 2 دقیقه

گنبد تاریخی جبلیه در کرمان

گنبد تاریخی جبلیه در کرمان:

گنبد جبلیه (موزه سنگ کرمان)، در منتهی الیه شرقی کرمان در نزدیکی دو قبرستان صاحب الزمان و سید حسین کرمان قرار دارد. این گنبد بزرگ و عجیبی از سنگ و گچ بنا گردیده که دست تطاول روزگار در تخریب آن کوتاه آمده‌ است. این گنبد هشت ضلعی که به گنبد گبری نیز شهرت دارد تماما از سنگ است و عرض پی آن نیز در پایه به ۳ متر می‌ رسد. در هشت طرف آن هشت در به عرض ۲ متر قرار گرفته که اخیرا برای مستحکم ساختن بنا و جلوگیری از تخریب آن درگاه‌ ها را با سنگ مسدود کرده‌ اند و فقط یکی را باز گذاشته‌ اند. قسمت بالای گنبد از آجر ساخته شده‌ است و در داخل گنبد ظاهرا گچ بری‌ ها و تزئین کاری هایی وجود داشته که قسمت بالا ریخته و قسمت پائین را تخریب کرده‌اند.

تاریخچه گنبد جبلیه:

تاریخ بنا و منظور از ساختمان این گنبد مطلبی ذکر نشده سر پرسی سایکس در کتاب هشت سال در ایران می‌نویسد: «از قبرستان که رد می‌ شوید یک ساختمان هشت ظلعی سنگی خواهید دید که گنبدی به شکل دو هلال برآن قرار گرفته و قطر داخل آن ۱۸ فوت و هر طرفی نیز ۱۸ فوت و نوک آن اجری و منتهی الیه آن دایره می‌باشد. این محل را جبلیه می‌ نامند و تنها ساختمان سنگی کرمان همین گنبد جبلیه‌ است.»

گنبد تاریخی جبلیه در کرمان

ایرانیان معتقدند که این محل آتشکده یا مقبره یکی از زرتشتیان بوده و برخی نیز عقیده دارند که مزار سید محمد تباشیری است. ولی نسبت اخیر را در بعضی نقاط تکذیب می‌ کنند. بدیهی است در زمانی که این قبرستان را ویران کرده‌ اند سنگ این مقبره را برداشته‌ اند و برای نمایی بکار برده‌ اند. پژوهشگران اروپایی نظیر هیلن براند این گنبد را متعلق به سلجوقیان می‌دانند. «جبلی» تحریف یافته کلمه «گبری» است و برطبق قواعد اشتقاق های فارسی «گ» به «ج» بدل شده‌ است. قدمت این گنبد را از این کلمه که آن را گنبد «گبر» نیز گفته‌ اند می‌ توان حدس زد که شاید مربوط به پیش از اسلام باشد و از بنا های زرتشتی و گبری است، گرچه سبک آن با سبک آتشکده تطابق ندارد.هر چند در دوره هایی (از جمله دوره سلجوقی به دستور محمد بن الیاس) تعمیر شده است. گفته می شود در ساخت این گنبد به جای آب از شیر شتر استفاده شده‌است که مورخان ومعماران دلیل استحکام این بنا را همین امر میدانند.برخی دیگر احتمال داده اند که بنای مذکور مربوط به اواخر دوره ساسانی باشد که اوائل اسلام تعمیر و مرمت شده‌است و یا اینکه در اوائل اسلام با الهام از معماری ساسانی بنا گردیده‌ است.در اطراف این بنا جنگل کاری شده و درختان سرو و کاج آن جنگلی با نام جنگل قائم را تشکیل داده‌اند که از تفرجگاه‌ های کرمان است. این بنا در سال ۱۳۸۸ به موزه تبدیل شده‌ است.