زمان مطالعه: < 1 دقیقه

آویز 3200 ساله:

عکس، آویزی را نشان می دهد که در بالای آن سوراخی برای آویختن ایجاد شده است. نوشته ی ایلامی که در کنار آن دیده می شود چنین است:
«من، شیلهاک اینشوشیناک، گسترنده ی فرمانروایی، این یشم را از (سرزمین) پورالیش گرفتم. آنچه دقیق و پرزحمت ساخته شده، من در اینجا قرار دادم و به بار اولی دختر دوست داشتنی ام دادم.»

آویز هدیه شاه ایلامی

صحنه ای که بر روی آویز، کنده کاری شده است، نشان دهنده ی هدیه دادن آویز توسط شاه به دخترش برای بار اول است. نوع آراستن مو ها، همان نوع متداول در ایلام از دو هزار سال پیش از میلاد است. قدمت این اثر 3200 سال است و اکنون در موزه ی بریتانیا قرار دارد.

گردآوری :علی آریایی