زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تصاوری که مشاهده میکنید کتاب هایی هستن که درون گودالی در زمین چیده شده اند و در آن را با شیشه ای ضخیم بسته اند. درون این گودال انبوه ای از کتاب ها که با نظم خاصی چیده شده اند وجود دارد.زمانی که به این گودال کتاب نگاه میکنید مانند نقاشی های سه بعدی (3D) که در خیابان ها کشیده میش شود شبیه است.

گودال کتاب

گودال کتاب

گودال کتاب

گودال کتاب