زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نقش پروتئین ها برای ورزشکاران

نقش پروتئین ها برای ورزشکاران:

پروتئین ها برای ورزشکاران بسیار لازم و ضروری هستند.یک ورزشکار برای ریکاوری شدن بدن خود بعد از یک مسابقه یا تمرین باید پروتئین های بدنش که از دست رفته است را جایگزین کند.ما اینجا به پروتئین هایی پرداختیم که برای ورزشکاران لازم و ضروری است.

1- پروتئین وی

پروتئین وی زود هضم ترین پروتئین موجود است و اغلب بعد از تمرین مصرف می شود تا از ریکاوری بدن حمایت کند. چون سرعت زیادی دارد سنتز پروتئین را در بدن برای مدت کوتاهی حمایت می کند به همین خاطر است که شاید بهترین انتخاب پروتئینی نباشد.

2- پروتئین کازئین

کازئین به عنوان منبع ایده آل پروتئین برای قبل از خواب شناخته می شود، دلیلش این است که به آرامی هضم می شود و جریان دائمی از آمینو اسیدها را برای حمایت از ریکاوری و رشد تأمین می کند که می گویند بین 5 تا 7 ساعت طول می کشد.

3-پروتئین سویا

پروتئین سویا دامنه کاملی از اسید های آمینه برای عضله سازی دارد و آن ها را با سرعتی بین وی و کازئین در بدن آزاد می کند.

در بحث‌ های مربوط به “پروتئین‌ های تند و کند جذب”، پروتئین وی جزو پروتئین‌ های سریع و پروتئین کازئین جزو پروتئین‌ های کند جذب هستند. پروتئین سویا در سرعت جذب در حد متوسط قرار دارد.