زمان مطالعه: < 1 دقیقه

لبخند آتشفشان

لبخند آتشفشان:

آتشفشان:

آتشفشان روزنه‌ ای در سطح زمین است که سنگ‌ های گداخته، خاکستر و گاز های درون زمین، از آن به بیرون فوران می‌ کنند. فعالیت آتشفشانی با برون‌ افکنی سنگهای مذاب، با گذشت زمان، باعث پیدایش کوه‌ های آتشفشانی بر سطح زمین شده است. آتشفشان‌ ها معمولاً در نقاطی یافت می‌ شوند که صفحه‌ های سخت پوسته زمین‌ ساخت، همگرایی یا واگرایی دارند. هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

۱ – دهانه: که نوک آتشفشان است.
۲ – اتاقک مواد مذاب و داغ آتشفشان: محلی که مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع می‌شود.
۳ – مجرای مرکزی: محل اتصال اتاقک به دهان آتشفشان است.

لبخند آتشفشان:

تصویری که مشاهده می کنید مربوط به یکی از آتشفشان هایی در جزایر هاوایی است که به صورت یک لبخند آتشفشانی در آمده است.همان طور که در تصویر مشخص است در دهانه (نوک) این آتشفشان در بعضی از قسمت های آن مواد مذاب به گونه ای کنار هم قرار گرفته اند که شکل یک لبخند آتشفشان را به وجود آورده اند.

لبخند آتشفشان