زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ورزش عجیب بند لغزی

ورزش عجیب بند لغزی:

بند لغزی

کسانی که دنبال ورزش های هیجان انگیز هستند،فکر میکنند ورزش های مانند پریدن پایه ، چتر بازی و… هیجان دارد و ورزش های به مانند، این ها تپش قلب را زیاد کند هیجان انگیز است.ما اینجا قصد داریم ورزش عجیب بند لغزی را که بدون تپش قلب و در آرامش کامل انجام می شود و دارای هیجان بالایی است را برای شما توضیح دهیم.ورزش عجیب بند لغزی،انجام حرکات تعادلی بر روی تکه‌ ای از تسمه است که بین دو نقطه کشیده شده باشد اما زیاد سفت بسته نشده باشد.در بند لغزی تسمه کشیده شده بین دو نقطه نسبتاً شل و پر از حرکت و تنش می‌ باشد و بند لغز بدون استفاده از چوب و به کمک حرکات دست و بدن تعادل خود را حفظ می‌کند.این ورزش بسیار سخت و عجیب باید کاملا با آرامش انجام شود؛زیرا اشتباه اول اشتباه آخر است.

ورزش عجیب بند لغزی