زمان مطالعه: 2 دقیقه

مجسمه های عجیب از اسکیت بورد

مجسمه های عجیب از اسکیت بورد:

مجسمه های که از اسکیت بورد ساخته شده اند اثر هنری یک مرد ژاپنی به نام «Haroshi» است،که او یک مجسمه ساز خود آموخته است.این فرد با استفاده از اسکیت بورد های قدیمی توانسته است،مجسمه های بسازد که بسیار عجیب هستند.این فرد لای هایی بسیاری از اسکیت ها را بهم چسبانده است تا این مجسمه های عجیب از اسکیت بورد را به وجود آورده است.

کرکس منتظر :

این مجسمه به این دلیل به این اسم نام گذاری شده است که،اسکیت بورد هایی که بهم چسبیده اند مجسمه کرکسی را نشان می دهد که منتظر این است که شکاری را انجام دهد.

مجسمه های عجیب از اسکیت بورد

وحدت اسکیت:

این مجسمه به این دلیل به مجسمه وحدت اسکیت نام گرفته است که، در آن اسکیت بورد ها طوری کنار یک دیگر قرار گرفته اند که،دو نفر بهم دست می دهند و نشانه وحدت است.

مجسمه های عجیب از اسکیت بورد