طبیعت

آبشار دره گلم دخترکش در جیرفت

آبشار دره گلم دخترکش در جیرفت کرمان کلیک کنید…

طبیعت

مجموعه آبشار های نومل در گرگان

مجموعه آبشار های نومل در استان گلستان واقع است.این آبشار های زیبا در شهرستان گرگان در روستای نومل قرار دارند.این مجموعه شامل 6 آبشار بزرگ است که مسیر دسترسی بسیار مشکل و دشواری نیز دارند.به دلیل سختی مسیر منطقه بسیار بکر و دست نخورده باقی مانده است. روستای نومل در …