کلیپ

بادکنک های عجیب

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در کلیپی که براتون آماده کردیم فردی آزمایش های عجیبی را بر روی بادکنک ها انجام می دهد.در برخی از این آزمایشات بادکنکی میترکد و در دیگر آزمایشات بادکنکی نمی ترکد. این کلیپ عجیب را از دست ندهید. دانلود با لینک مستقیم