گردشگری
1

بزرگترین استخر شنای ساخته دست بشر

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این بزرگترین استخر شنای ساخته به دست بشر است، با مساحتی در حدود هشت هکتار در شهر آلگاروبو کشور شیلی قرار دارد.