تصاویر

وسایل نقلیه اوراق در چین

زمان مطالعه: 2 دقیقه این تصاویر که مشاهده میکنید در یکی از شهر های چین به نام وسایل نقلیه اوراق است.