بزرگ ترین پل معلق در استانبول
گردشگری
1

بزرگ ترین پل معلق در استانبول

این پل در کشور ترکیه قرار دارد که با ۵۹ متر عرض و ۷۳ متر ارتفاع از سطح دریا دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر متصل می کند.