دلیل دست دادن مردم به یکدیگر
عجیب و غریب

دلیل دست دادن مردم به یکدیگر

زمان مطالعه: 2 دقیقه دلیل دست دادن مردم به یکدیگر در دوران باستان، دست نشانه قدرت و مقاومت بود. انسان های اولیه نیز برای کشتن حیوانات و ترساندن دشمنانش از دست خود استفاده می کردند. مردم دوران باستان برای نشان دادن حس دوستی و از خیرخواهی، دست هایشان را رو به یکدیگر باز می …

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

دانلود مستقیم در کانال تلگرام
خارج شدن