تاریخی

دانستنى هایی جالب درباره زبان پارسى

زمان مطالعه: < 1 دقیقه زبان پارسى: زبان پارسى در ٢٩ كشور جهان صحبت میشود که در ریف ششم بعد از زبان اسپانيايى و پيش از زبان آلمانى (از نگاه شمار كشور هایی که در آنها پارسى صحبت میکنند) رده بندى شده است. زبان پارسى زبان دوم كلاسيك جهان پس از زبان يونانى شناخته شده …