جلوگیری از زخم پای دیابتی‌ ها
عجایب پیشنهادی
2

جلوگیری از زخم پای دیابتی‌ ها

ه تازگی یک پد هوشمند نظارت بر دمای پا ساخته شده که به بیماران دیابتی برای جلوگیری از بروز زخم در پاهایشان کمک می‌ کند. با ما همراه شوید تا بیشتر با این پد هوشمند آشنا شوید.