هنری

زرافه چوبی

زارفه ای که مشاهده می کنید یک کار هنری است که فردی به نام Jeff Uitto با استفاده از هوش و خلاقیت بالا توانسته است آن را از چوب بسازد.

تصاویر

زرافه هواپیما به دهن

همان طور که در تصویر می بینید زرافه هواپیما را در دهن خود گرفته است.