تصاویر
1

عجیب ترین کفش های جهان

زمان مطالعه: 2 دقیقه این کفش ها از این نظر عجیب ترین کفش های جهان به نظر میرسن که سایز آنها بسیار بزرگ است و از یک دست انسان هم بزرگ تر است.