تاریخی

قدیمی ترین شلوار جهان کشف شده!؟

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کشف قدیمی ترین شلوار: این شلوار در درون مقبره ای در چین کشف شده است.قدمت این شلوار کشف شده با برسی های لازم علمی بین 3300-3400 برآورد شده است.این شلوار کشف شده به احتمال خیلی زیاد به یک سوارکار حرفه ای بادیه نشین تعلق داشته است. تاریخ کشف این شلوار …